Project Turn-Over

Een nieuw begin

Turn-OverProject turn over rugby
Turn-Over is een multidisciplinair project waarin d.m.v. de normen, waarden en filosofie uit de rugbysport problemen van jongeren worden aangepakt. Denk aan problemen met betrekking tot werkloosheid, schooluitval (drop-outs) en gezondheid vanwege opvoedings-, leer-, en gedragsproblemen. Deelnemende jongeren worden fysiek en mentaal gestimuleerd, gemotiveerd en ondersteund om verantwoordelijkheid te nemen en stappen voorwaarts te zetten in hun leven.


Gebruikte methodieken en werkwijze
Peperkamp Coaching & Training biedt een uniek multidisciplinair trainingsprogramma dat tot doel heeft van risico-/probleemjongeren volwaardige deelnemers aan de maatschappij te maken. De werkwijze is bijzonder, omdat de rugbymethode geïntegreerd wordt in de bestaande re-integratiemethodiek, waarbij specifiek rekening wordt gehouden met de verschillende gedragsproblematieken van de doelgroep, al dan niet gediagnosticeerd.
Er wordt gebruik gemaakt van een specifieke methodiek gericht op groepsdynamica en het aanleren van nieuw gedrag, de online coaching-methode ‘SuperCoach Online’ en de methode zoals toegepast in ‘School of Hard Knocks UK’.
Binnen dit allesomvattende fulltime project komen wekelijks de volgende activiteiten aan bod:

  • fysieke trainingen
  • scholing (indien noodzakelijk)
  • cognitieve en sociaal-emotionele trainingen

met als doel uitstroom naar een betaalde baan. Meer informatie over dit unieke project en de startdatums? Neem contact op via joeri@peperkampcoaching.nl.