Re-integratie en jobcoaching

Persoonlijke ondersteuning naar en bij werk

Peperkamp Coaching & Training onderzoekt en analyseert samen met de kandidaat de kansen, mogelijkhedenjobcoaching en beperkingen en stelt een persoonlijk begeleidings-/ontwikkelingsplan op. Met de werkgever bespreken we uitgebreid wat deze kan verwachten van de kandidaat, zodat een duurzame arbeidsinpassing kan plaatsvinden.


Begeleid werken

Wij werken volgens de Supported Employement-methodiek voor onze doelgroep met arbeidsbeperking. Supported Employment betekent letterlijk ‘begeleid werken’. Deze methodiek is uitermate geschikt om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt op een gestructureerde manier te ondersteunen bij het vinden én behouden van werk. De methodiek was oorspronkelijk bedoeld om mensen met een verstandelijke handicap aan werk op de reguliere arbeidsmarkt te helpen. Supported Employment wordt nu ook toegepast voor mensen met een chronische ziekte, een lichamelijke of psychische handicap of mensen met sociale problematiek. Kortom: een methodiek voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


Enkele kernelementen: (Heylen & Bollens 2007):

  • Het gaat om werk op de concurrentiële arbeidsmarkt. Dus ook andere kandidaten kunnen op de betreffende vacatures solliciteren. Vandaar ook dat dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden gelden.
  • De medewerkers gaan aan de slag te midden van collega’s zonder handicap, wat  een sociale integratie nastreeft.
  • Ongeacht de aard of de ernst van de beperking krijgt iedereen – die de ondersteuning van supported employment nodig heeft om een job te krijgen en behouden – de mogelijkheid om te werken in het kader van supported employment.


WASE

WASE staat voor ‘World Association of Supported Employment’. Dit is een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling en de verspreiding van de methodiek. De bedoeling is om mensen met beperkingen te ondersteunen bij het vinden en het behouden van een werk in het normaal economisch circuit. De methodiek bestaat uit de volgende stappen:groot_1282033513cartoon_competenties02

  • Intake en assessment: waarom wil de kandidaat een baan, wat is zijn/haar droombaan en hoe het zit met sociale en technische vaardigheden?
  • Job finding: de begeleiders zoeken op de arbeidsmarkt naar een baan die past bij de kandidaat.
  • Job analysis: de begeleiders vergaren diepgaande informatie over de takenpakketten en de werkplek bij de toekomstige reguliere werkgever.
  • Job matching: de begeleiders vergelijken de job analysis (taakinhoud) met het assessment (capaciteiten en interesses).
  • Job (re)design: in samenwerking met de arbeidsanalist/ergotherapeut zullen de begeleiders de kloof trachten te dichten tussen de vereiste taakinhoud en de capaciteiten van de werknemer.
  • Introductie op de werkplek: start jobcoaching.
  • Training on the job: de begeleiders voorzien training on the job en bieden alle andere benodigde vormen van begeleiding.